Projecte ASPIRE

La UFEC n’és un d’aquests 13 partners que formen part del projecte ASPIRE per la inclusió dels refugiats a Europa a través de l’esport. Els objectius d’aquest projecte són:

  •  Augmentar el coneixement per treballar amb col·lectius vulnerables a través de l’esport, en particular amb les persones refugiades i la identificació d’exemples de bones pràctiques.
  • Suport a les organitzacions esportives per oferir oportunitats de participació adequats per als refugiats/des amb l’ajuda d’enfocaments educatius innovadors.
  • Millora de les habilitats i competències dels agents facilitadors, especialmente en l’àrea de suport psicosocial i la sensibilització intercultural.
  • Sensibilització sobre el valor afegit de l’esport en la promoció de la inclusió social de les persones refugiades.

El projecte ASPIRE tindrà una durada de dos anys i mig, durant els quals es realitzaran una sèrie d’accions, com un manual sobre mòdul de formació per agents facilitadors amb un recull de les activitats apropiades que poden donar suport a la recuperació i la integració social de les persones refugiades; nous enfocaments innovadors per a les organitzacions esportives amb l’objectiu de ser més inclusives; sessions de captació a nivell nacional; o activitats de comunicació de sensibilització.
 
Amb això, per tant, s’espera que es doni una millor comprensió del context i les necessitats del col·lectiu de les persones refugiades; un major coneixement sobre com millorar la comprensió intercultural i el procés de transició dels refugiats, així com sobre el paper de l’esport en  la recuperació del  trauma relacionat amb la guerra; un augment de la consciència sobre el valor afegit i la funció de l’esport  en la promoció de la inclusió social de les persones refugiades; i una millora de la cooperació i la creació de xarxa entre totes les entitats esportives europees.

Llegir noticia: http://caritasakademie.at/index.php?id=163

YOU MAY ALSO LIKE

ASPIRE Sport and the national project partner Caritas Akademie are pleased to invite to the Haus der Sports in Vienna instructors, officials and members from organisations, with previous experience or

The Sports Federation Union of Catalonia, together with ASPIRE Sport are ready to welcome facilitators, coaches, sport and government decision makers to the 8th ASPIRE Sport session.  

The workshop

Saving...

ASPIRE - Contact Information

ENGSO - THE EUROPEAN SPORTS NGO

House of Sports
Box 110 16
100 61 Stockholm
Sweden

Privacy Policy

e-mail: info@engso.eu

ASPIRE - Twitter-Hashtag

Follow us on Facebook